BÁO CÁO SƠ KẾT (V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn Học kì I Năm học: 2016- 2017)

1) Số liệu:

– Số lần tổ chức SHCM ở các tổ: 13.

– Số lượt CB – GV tham gia SHCM ở các tổ:  13 lượt.

2) Nội dung:

– Xây dựng và triển khai các loại kế hoạch chuyên môn đến tất cả CBGV: kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ, kế hoạch thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ, kế hoạch thực hiện chuyên đề trong năm, kế hoạch tổ chức các hội thi của cô và trẻ trong năm học: 2016-2017.

– Triển khai những công việc chuyên môn trọng tâm trong tháng đến tất cả GV cùng phối hợp để thực hiện.

– Trong học kì I, BGH và tổ chuyên môn tổ chức triển khai nội dung các môđun BDTX đã được tập huấn tại Sở, Phòng GD&ĐT cũng như các chuyên đề cần thực hiện lồng ghép trong năm học đến tất cả giáo viên, hướng dẫn cho GV cách thực hiện, lồng ghép chuyên đề sao cho có chất lượng và đạt hiệu quả.

– Trao đổi và chia sẻ cùng đồng nghiệp về các phương pháp giảng dạy tích cực và có hiệu quả, cùng đóng góp, thảo luận về các chuyên đề thực hiện trong năm như:

+ Khối Chồi: Giáo dục kỹ năng sống; GD Bảo vệ môi trường; GD An toàn giao thông; Lồng ghép giới; Giáo dục vệ sinh; GD Dinh dưỡng – sức khỏe; GD Phát triển vận động cho trẻ; GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; GD bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Khối Lá: Giáo dục kỹ năng sống; GD Bảo vệ môi trường; GD An toàn giao thông; Lồng ghép giới; Giáo dục vệ sinh; GD Dinh dưỡng – sức khỏe; GD Phát triển vận động cho trẻ; GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; GD bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu; Bộ chuẩn PTTE5T.

– Đã tổ chức các tiết dạy hội giảng, thao giảng. Qua đó, đã RKN và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của GV trong công tác chuyên môn cũng như qua các tiết dạy.

– Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu rẻ tiền và sẵn có ở địa phương phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ ở các lớp, đặc biệt là các đồ dùng cho lớp mẫu giáo 5 tuổi theo thông tư số 02 của Bộ GD&ĐT.

– Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN vòng trường và thông báo kết quả hội thi đến giáo viên. Qua đó, rút ra những ưu, khuyết điểm qua hội thi để giáo viên biết và kịp thời rút ra những kinh nghiệm cho các hội thi sau đạt kết quả tốt hơn.

– Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi Tuyên truyền viên giỏi GDMN vòng trường và thông báo kết quả hội thi đến giáo viên. Qua đó, rút ra những ưu, khuyết điểm qua hội thi để giáo viên biết, đồng thời tuyển chọn giáo viên có kỹ năng tuyên truyền tốt bồi dưỡng để tham gia Hội thi TTVG vòng huyện đạt chất lượng.

– Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi của bé vòng trường đến GV.

– Rút kinh nghiệm HSSS của GV để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung thiếu sót.

3) Kết quả:

3.1. Ưu điểm:

– Giáo viên tích cực tham gia đầy đủ và hợp tác tốt với BGH, TTCM trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn đầy đủ theo quy định (ít nhất 2 lần/ tháng).

– Giáo viên sinh hoạt nghiêm túc và nhiệt tình đưa ra những ý kiến, bày tỏ những vướng mắt trong việc thực hiện các nội dung chuyên môn cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện các chuyên đề.

– Tích cực chia sẻ cùng đồng nghiệp về những kinh nghiệm hay, những phương pháp dạy học tích cực có hiệu quả, lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực tìm tòi, sáng tạo ra những đồ dùng đồ chơi mới để phục vụ trong công tác giảng dạy, đặc biệt là những ĐDĐC phục vụ cho lớp MG 5 tuổi.

– Qua những buổi sinh hoạt chuyên môn, BGH và tổ trưởng chuyên môn nhận ra được những gì tổ thực hiện chưa tốt và rút kinh nghiệm sửa chữa kịp thời.

3.2. Hạn chế:

– Còn một số giáo viên chưa mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình về những vấn đề chưa rõ, những vấn đề cần thảo luận trong nhóm, đặc biệt là những GV mới ra trường, tay nghề còn yếu.

– Một số giáo viên còn chưa mạnh dạn, chưa tích cực trong việc học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến các nội dung thảo luận.

– Một số GV dạy lớp bán trú cả ngày hoặc dạy phổ cập 2 buổi/ngày nên còn hạn chế về thời gian trong việc đi dự giờ đồng nghiệp.

4) Nguyên nhân, biện pháp khắc phục và kiến nghị:

Nguyên nhân: Nội dung đưa ra thảo luận trong buổi sinh hoạt chưa đi sâu vào nội dung trọng tâm. Giáo viên chưa mạnh dạn trong giao tiếp cũng như chưa có nhiều sáng tạo, chưa đưa ra được những ý kiến hay để rút kinh nghiệm cho các tiết dạy cũng như chưa có sáng tạo trong các hội thi, trong việ làm đồ dùng đồ chơi

Biện pháp khắc phục: Kịp thời tuyên dương GV có những sáng kiến mới trong giảng dạy cũng như có thành tích cao trong các hội thi. Bên cạnh đó, cần kịp thời rút kinh nghiệm, nhắc nhở, động viên và giúp đỡ những GV chuyên môn còn yếu, tạo điều kiện thuận lợi để GV được học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kiến nghị: Tổ trưởng chuyên môn cần lên kế hoạch sinh hoạt trong tổ cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng GV thực hiện để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao. Giáo viên cần tập trung lắng nghe và nghiên cứu nhiều hơn trong các cuộc họp, tránh làm việc riêng và cần mạnh dạn đưa ra ý kiến đóng góp, thảo luận trong buổi sinh hoạt để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao hơn.

  1. Phương hướng học kì II:

– Giáo viên tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục những khuyết điểm nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở HKII được tốt hơn.

– BGH và TTCM sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyên môn của GV nhiều hơn nữa, tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

– Trong HKII, BGH sẽ tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ.

– Trong Học kỳ II, các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn thảo luận các vấn đề mà GV còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra biện pháp giải quyết, tháo gỡ. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề sau:

+ Khối Chồi: GD Bảo vệ môi trường; Phát triển vận động cho trẻ; GD Dinh dưỡng – sức khỏe; GD An toàn giao thông; Giáo dục kỹ năng sống; GD bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu; Văn học – chữ viết; HT&LTTTĐĐ Hồ Chí Minh; Lồng ghép giới.

+ Khối Lá: GD Bảo vệ môi trường; Phát triển vận động cho trẻ; GD Dinh dưỡng – sức khỏe; GD An toàn giao thông; Giáo dục kỹ năng sống; GD bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu; Văn học – chữ viết; HT&LTTTĐĐ Hồ Chí Minh; Lồng ghép giới; Bộ chuẩn PTTE5T.

 

Trên đây là Báo cáo sơ kết thực hiện sinh hoạt chuyên môn học kỳ I, năm học: 2016-2017 của trường Mẫu giáo Thị trấn Mỹ An.

 

 

Nơi nhận:                     KT.HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT (b/c); P. HIỆU TRƯỞNG
– GV (th/h);  
– Lưu: VT./.  
 
 
Hồ Thị Ánh Tuyết 

 

 australia nhung-hinh-nen-powerpoint-chu-de-thien-nhien-dep-nhat-anh-3 copy tre-uong-nuoc-cam-hang-ngay-co-tot-khong213sdasdas